Arbeiderpartiet prioriterer bredbånd!

Arbeiderpartiet har lagt fram sitt alternative statsbudsjett.
Det ville vært en fordel for Elverum og Hedmark om det ble vedtatt skriver kommunestyrerepresentant i Elverum, Magnus Stenseth.

 

 

 

Bredbåndsdekningen i Norge og varier veldig. Mellom bygd og by, men også mellom kommuner i en og samme region. Arbeiderpartiet mener dette er uheldig og skaper unødvendige forskjeller mellom folk. Markedet bygger ikke bredbånd der det ikke er lønnsomt. Derfor må staten ta ansvar der dekningen er lav. Vi tror ikke det er mulig å bygge Norge videre uten ha digitale ambisjoner, og går derfor inn for en markant opptrapping av bredbåndsutbyggingen i grisgrendte strøk

 

Derfor øker Arbeiderpartiet satsningen på bredbånd betraktelig i sitt forslag til statsbudsjett. Det ble foreslått i NTP og legge inn 6 milliarder de neste 12 årene til utbygging av bredbånd. Det følger Arbeiderpartiet opp med å øke potten betydelig fra regjeringens 100 millioner til 500 millioner kroner. Slik kan vi møte framtida med bredbånd som en viktig infrastruktur, som igjen gir muligheter innen velferdsteknologien. Vi legger inn 400,30 millioner mer enn regjeringen til utbygging av bredbånd, her må det satses, ikke kuttes!

 

Arbeiderpartiet har allerede vist at bredbånd er viktig i Hedmark! Fylkesrådet med Arbeiderpartiet i spissen har satt av egne midler, der regjeringen har sviktet. Med 30 millioner i året har vi fått fortgang i bredbåndsutbyggingen i Hedmark og i Elverum, men det gjenstår fortsatt mange områder uten det vi i dag betegner som en nødvendig infrastruktur. 6 millioner er satt av til utbygging i Østre Elverum, flere står i kø. Dersom Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for sitt statsbudsjett ville bredbåndsutbyggingen i skutt fart, det er nødvending for å møte framtida!

 

Magnus Stenseth, kommunestyrerepresentant Elverum Arbeiderparti

Arbeiderpartiet prioriterer bredbånd!
Tagged on: