Mer og bedre utvikling i Elverum

«Et nesten enstemmig kommunestyret har nylig vedtatt en byplan for Elverum. Målet er mer og bedre utvikling av hjemstedet vårt. Som lokalpolitiker er jeg opptatt av hvordan vi kan ivareta og utvikle kommunens ansvar for gode barnehager, skoler og en omsorg og velferd som når fram til alle som trenger det. Skal vi få til det, må vi gjenskape innbyggerveksten og styrke en næringsutvikling som spiller på lag med nye klimamål, fordi summen av dette er selve «motoren» vår.»

Ingvar Midthun, gruppeleder i Elverum ArbeiderpartiAttraktivitet og rask reaksjon
Når Elverum kommune nå bygger ny barneskole og ny barnehage i Ydalir bydel, handler det i stor
grad om å dekke dagens behov. Noen av våre barnehager holder til i eldre og lite hensiktsmessige
bygg. Med nye lokaler blir driften mer kostnadseffektiv og barnehagedagen bedre for barna og de
ansatte. Det planlegges i dag for at om lag 150 elever skal inn i den nye skolen, og det er plass til 200
elever til. Summen av dette er at vi blir attraktive, fordi vi kan tilby nye og moderne løsninger for
barnefamilier som enten bor i Elverum eller vurderer å flytte hit. I byplanen har vi også lagt inn store
områder for boligbygging og framtidig industri- og næringsetablering. Dette er områder som gjør at
innflyttere av ulike slag kan få rask respons på sine behov, enten de skal bygge et hus, en fabrikk eller
annet stort næringslokale. Tidligere tider med tidkrevende reguleringsprosesser må erstattes av
raskere reaksjoner i kommunen når noen melder interesse for våre tomter. Verden omkring oss
forventer enkelt sagt at reguleringsprosesser går raskere enn før.

Gode grep i flere steg
Det nye helsehuset vårt er også et godt og viktig grep for framtidas velferd og omsorgstjenester.
Elverum må planlegge for betydelig vekst i antallet eldre og pleietrengende, og det nye helsehuset
skaper en kostnadseffektiv ramme for mye av det byen vår trenger av helsetjenester og
omsorgsplasser i mange år framover. Dette tilbudet erstatter blant annet noen institusjonsplasser på
Moen som ikke har god nok brannsikring. I tillegg må dette store huset også finne gode
samarbeidsløsninger med omsorgstilbudet vi har på bygdene. Ett grep som ikke er bra i Elverum, er
de senere åras omfattende boligbygging nord på Vestad. Med dispensasjoner fra fastlagte planer er
det skapt en boligbygging som nå utfordrer kapasiteten på Vestad skole kraftig. I ei tid med svært
store og viktige investeringer i tråd med etablerte planer, er det beklagelig at det borgerlige flertallet
har åpnet for en alternativ boligbygging som skaper enda mer behov for raske og store investeringer
andre steder. På denne måten strekker vi kanskje investeringsstrikken for langt i Elverum kommune,
slik at vi mister den økonomiske bærekraften med de utgiftene og inntektene vi har. Dette siste
poenget blir uten tvil en av våre største utfordringer framover. Vi må ta felles ansvar for å løse dem.

Utviklingsmøter
Kommunens ambisjoner om best mulig oppvekstsvilkår og velferd kan ikke isoleres fra privat
næringsutvikling og kommersielle virksomheter. Når vi nå legger tydelige rammer i byplanen, må vi
samtidig markedsføre denne planen som en invitasjon til nyskaping i Elverum. Store investorer ,
dagens eiendomsutviklere og næringslivsaktører må merke at byplanen innebærer nye tider i
Elverum, med mer fokus på hvordan vi sammen skaper mer og bedre utvikling. Derfor tar Elverum
Arbeiderparti nå initiativet til at kommunen følger opp byplanen med en serie utviklingsmøter
framover. Vi ber om at kommunen legger opp til halvårlige samarbeidsmøter, der kommunens
fagavdelinger, lokalpolitikere, investorer og næringsliv kan snakke sammen om hvordan vi spiller
hverandre så gode som mulig. Med mer inngående kunnskap til hverandres mål og ambisjoner, kan vi
også skape enda bedre synergieffekter i form av flere og raskere etableringer, nye arbeidsplasser og
ny innbyggervekst. Det er slik vi kan gi den nye byplanen vår superkrefter!

Mer og bedre utvikling i Elverum
Tagged on: