Elverum Ap foreslår lavere arbeidsgiveravgift

VIL SKAPE VEKST: Elverum Aps ordførerkandidat Lillian Skjærvik mener redusert arbeidsgiveravgift vil bidra til vekst i Elverum. Her på Elverum Sveiseverksted AS sammen med lærling William Johansen, stortingsrepresentant Terje Aasland, varaordførerkandidat Magnus Stenseth og Jan Skjærbekk fra Elverum Sveiseverksted AS.
Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

– Utviklingen i Elverum har gått i feil retning over mange år. Det er på tide med kraftige virkemidler for å skape ny vekst og utvikling, sier Elverum Arbeiderpartis ordførerkandidat Lillian Skjærvik. Partiet tar nå til orde for lavere arbeidsgiveravgift i Elverum. – Absolutt interessant, sier stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap).

Skjærvik mener at Elverum bør likestilles med nabokommunene og med Kongsvinger. Sammen med varaordførerkandidat Magnus Stenseth møtte hun stortingsrepresentant Terje Aasland på nylig etablerte Elverum Sveiseverksted AS for å snakke om de lokale utfordringene på arbeidsmarkedet.

– Må bli mer offensive
– Vi må ha tiltak som virker. Kommunen må ha et mye mer offensivt arbeid for å skape nye arbeidsplasser, men også statlige virkemidler kan hjelpe oss. Vi er ikke lenger det vekstområdet vi var, og arbeidsgiveravgiften bør derfor ned også i vårt område, mener Skjærvik. Arbeidsgiveravgiften i Elverum er på 14,1 %, mens veldig mange andre kommuner har redusert sats. – Det er bare Elverum, Hamar, Ringsaker og Stange som har full sats i Hedmark. Situasjonen i Elverum er nå mer sammenlignbar med Kongsvinger enn med Hedmarken-kommunene. I Kongsvinger er det redusert sats, det bør det også bli i Elverum, sier Skjærvik.

Terje Aasland er nestleder i Stortingets næringskomité, og mener det er interessante tanker Skjærvik har. – Det er absolutt interessant. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er en del av de statlige virkemidlene for å utjevne regionale forskjeller og for å skape vekst og utvikling i næringssvake områder. Hvilke kommuner som har reduserte satser blir jevnlig revidert, og Elverum Aps tanker her er aktuelle å se på ved neste revidering, mener Aasland.

Liker Elverum Aps forslag
Også Jan Skjærbekk ved Elverum Sveiseverksted AS støtter initiativet. – Vi konkurrerer med sveisebedrifter i andre regioner, og ser at vår kostnad på arbeidskraften er høyere enn konkurrentenes. Det betyr at vi kan miste jobber til selskaper andre steder i landet fordi Elverum har full arbeidsgiveravgift, sier han. – Kostnaden på arbeidskraft er en viktig faktor når vi regner prisen på oppdrag, og redusert arbeidsgiveravgift i Elverum vil rett og slett gjøre oss bedre rustet til å vinne oppdrag rundt om i landet. Noen få prosent i reduksjon utgjør mye totalt for oss, sier Skjærbekk.

Lillian Skjærvik har nylig lansert en politisk dugnad for å gjøre Elverum mer attraktiv for nye fylkeskommunale arbeidsplasser i forbindelse med regionreformen. Nå vil hun også ha et mer offensivt arbeid for private arbeidsplasser. – Vi må jobbe bredt. Om jeg blir ordfører etter valget i september, vil en av hovedoppgavene være å snu den utviklingen som Elverum nå er inne i. Vi må vokse mer igjen, og da er jobbing for flere arbeidsplasser det aller viktigste vi gjør, sier hun.

– Å skape jobber i vår region handler om mye. Tilgjengelige og klargjorte næringsarealer, økonomiske støtteordninger, hjelp med risikoavlastning, tilgang til kompetanse og en plan for lærlingeplasser som gjør at vi utdanner framtidas fagarbeidere i vårt område er helt nødvendig for at Elverum skal lykkes. Det nytter ikke å være passive her. Arbeiderpartiet vil sette dette arbeidet i første rekke om vi vinner valget til høsten, sier Skjærvik.

Elverum Ap foreslår lavere arbeidsgiveravgift