Kraftoverskudd og kommuneøkonomi

Av: Ingvar Midthun, Gruppeleder, Elverum Arbeiderparti

Et kraftmarked i ubalanse og med altfor høye priser fører til ekstra utgifter og ekstra inntekter til blant annet Elverum kommune.

Aller helst skulle vi ha sluppet dette «hopp-og-sprett-markedet», tenker jeg. Samtidig er det bra med en regjering som betaler flere titalls milliarder i strømstøtte til husholdningene.

Elverum kommune sitter igjen med 17 millioner kroner i netto utbytte i kraftinntekter i fjor, men hele utbyttet er på rekordstore 50 millioner kroner. Av dette går 33 millioner kroner til utgifter til blant annet strøm.

Svært mye taler for at vi setter det meste av det overskuddet som står tilbake i banken, altså på fond som en reserve til framtidige økonomiske utfordringer.

Elverum kommune har fortsatt for høy gjeld etter flere viktige investeringer i helse- og omsorg. I tillegg har vi for svak likviditet. Derfor må vi styre med svært stramme økonomiske rammer nå, og det er nettopp det vi gjør.

Takk til alle kommunens ansatte, som hver dag får til enormt mye innsats med stramme budsjetter og hard økonomistyring! Takk for at dere holder ut med dette i en hverdag hvor dere så gjerne skulle ha hatt noen flere kroner på driftsbudsjettet.

Takk for at dere jobber for fellesskapet, med alle disse arbeidsdagene på stramme budsjetter og likevel får til så mye i barnehager, skoler, institusjoner, hjemmebaserte tjenester, bygningsdrift og i kultursektoren.

Heldigvis er Elverum kommune på vei mot en stadig sunnere kommuneøkonomi, og i år tar vi nye viktige steg på denne veien. Langsomt betaler vi ned på gjeld, slik at vi senere kan føre noen flere penger over til drift. Det er målet; at vi bruker mindre penger på håndtering av gjeld, og mer penger til det kommunale tjenestetilbudet vi alle er så avhengige av, fra vogge til grav.

Elverum Arbeiderparti gikk for fire år siden til valg på at vi skulle ta ansvar for å forbedre kommuneøkonomien. Det arbeidet er vi godt igang med, i samarbeid med kommunens ansatte og flere andre partier.

I kommende valgperiode må det krevende økonomiarbeidet fortsette, med en rekke store og små vedtak.

Det er slik vi styrer tilbake til en god og bærekraftig kommuneøkonomi. Det er slik vi har tatt og tar ansvar i Elverum Arbeiderparti.

 

Kraftoverskudd og kommuneøkonomi