Er egentlig alle med?

Av: Ingvar Midthun og Kate Langsethagen, Elverum Arbeiderparti

Det ligger et stort alvor bak Arbeiderpartiets slagord om at «Alle skal med». Det har handlet om klasseforskjeller, urettferdighet og sosial utestengelse gjennom generasjoner. Etter mange tiår med sosial utjevning er vi fortsatt ikke i mål.

Utenforskap, psykiske problemer og mangel på arbeid og inntekt skaper vanskeligheter i mange familier, og det rammer barn og unge hardest. Derfor må vi fortsatt bygge gode fellesskapsløsninger, redusere forskjeller og sikre en velferd som når fram til alle. Det er slik vi skaper et trygt og godt samfunn der alle er med.

I februar kom forskningsstiftelsen FAFO med en rapport som viser at stadig flere familier ber om hjelp fra frivillige organisasjoner for å få mat på bordet, og over halvparten av disse har barn. Matprisene og alle andre priser øker fortsatt, og dermed øker også forskjellene mellom folk. Vi lever i ei tid med mer utenforskap, og det må både nasjonal og lokal politikk svare på.

Regjeringen har redusert barnehageprisene og innført gratis skolefritidsordning for flere. Barnetrygden skal ikke inntektsberegnes, og det betyr mye i familier med lave inntekter.

I januar i år hadde vi registrert 270 såkalte «hovedklienter» for økonomisk sosialhjelp i Elverum. Det er 333 barn under 18 år i disse familiene. I januar 2022var tallet 200 «hovedklienter», med 237 barn.

I Elverum hadde vi 8.477 registrerte medlemmer i idretten i 2009, mens tallene var sunket til 6.663 i 2021.Det betyr en nedgang på mer enn 20%. Ser vi spesielt på aldersgruppen 6-19 år, er utviklingen enda mer dramatisk; medlemstallet har sunket med over 30%.

Tallene avdekker en økende sårbarhet i Elverum. Det illustrerer også betydningen av fellesskapet vårt: mange trenger litt ekstra drahjelp og økonomisk støtte i perioder av livet, en drahjelp som kan være kritisk viktig for livsløpet til mange barn og unge her vi bor.

FN anslår at rundt 10% av befolkningen i Norge lever under den såkalte relative fattigdomsgrensa, altså at du tjener under 60% av den såkalte medianinntekten. Det betyr at en halv million nordmenn opplever en vedvarende vanskelig økonomi med daglige konsekvenser. Barn som ikke går i bursdag fordi det ikke finnes penger til bursdagsgaver. Ungdommer som ikke er med i fotballen fordi det ikke er penger til treningsutstyret og kontingenten. Fysiske og regelmessige opplevelser av hva utenforskap virkelig handler om.

Med et slikt bakteppe, blir målet om at «Alle skal med» til et helt konkret politisk mål. Når barnetrygden ikke lenger inntektsberegnes, betyr det at mange familier får noen tusenlapper til i sitt økonomiske handlingsrom.

Når kommunestyret i Elverum bevilger noen hundre tusen ekstra til Ungdommens Hus i 2022, kunne huset øke fra 158 til 220 åpningsdager. Med tilbudet «åpen hall» i høst- og vinterferiene åpner vi får flere tusen gratis timer med fysisk aktivitet.

Ferieklubben i Elverum åpner for gratis aktivitet for over 1.000 barn og unge i Elverum, mens seks uker ferieklubb om sommeren når fram til mange barn og unge som ellers ikke ville ha hatt noen ferieopplevelser å se fram til.

I tida framover må vi sørge for at flere barn og unge i Elverum kommer tilbake til idretten og andre aktiviteter på denne måten. Vi må bygge videre på fellesskolen og gratisprinsippet. Vi må få i gang flere forebyggende og støttende tiltak som hjelper barn og unge som lever med vanskelige hverdager i Elverum.

På fylkesårsmøtet i Innlandet Arbeiderparti sist helg ble Odvar Nordli minnet med ett av sine gode utsagn: «Viskal være stemmen til dem som ellers ikke synes eller høres, ikke et mikrofonstativ for de som vil skinne og vise seg fram uansett.»

Å stå utenfor skaper varige spor og påvirker hele livet. Vi må få til mer, før det er for sent for mange av de barna og ungdommene vi har hos oss i Elverum. Vi må sammen ta ansvaret for at alle skal med.

Er egentlig alle med?