Aktiv næringspolitikk for Elverum og Sør- Østerdal.

Aktiv næringspolitikk for Elverum og Sør- Østerdal.

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk med målrettet satsing på områder hvor Norge har spesielle forutsetninger for å lykkes. Staten skal ved hjelp av statlig kapital, eierskap, regelverk og offentlig anskaffelser legge til rette for nye næringer og arbeidsplasser. Industri- og næringssatsing i Innlandet har vært mangelfull med den sittende regjering.

Arbeiderpartiet vil gjennom Vekstplan for Innlandet gjøre noe med dette. Det vil være viktig for oss i Elverum og Sør- Østerdal med et tilpasset virkemiddelapparat for næringslivet. Målet er å støtte både innovasjonstiltak og videreutvikle eksisterende bedrifter og næringer. Dette betyr at Arbeiderpartiet vil sørge for bygging av anlegg for gjenvinning av tre og treavfall som Forestia Braskereidsfoss vil satse på. Dette er klimavennlig og vil skape 100 nye arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet vil også stimulere til økt norsk legemiddelproduksjon og vaksineproduksjon, der staten i samarbeid med industrien sikrer økt nasjonal produksjon. Legemiddelbedriften Curida i Elverum vil være viktig i dette arbeidet.

Arbeid for alle er fortsatt jobb nummer en!

Bente Irene Aaland, 5.kandidat på stortingslista til Arbeiderpartiet i Hedmark

Aktiv næringspolitikk for Elverum og Sør- Østerdal.