Innleie i Elverum

Elverum Arbeiderpartis listekandidatere, Stein-Erik Nyberg, Pål Sundt Finstad og Tor Kristian Godlien retter pekefingeren til unødvendig bruk av vikarbyråer i Elverum i dette leserinnlegget!


Vi i Arbeiderparti har i den senere tid dokumentert hva vi har gjort for å begrense og stanse innleie i Elverum kommune. Ved flere ganger har de borgerlige stemt oss ned.

De borgerlige har til og med sagt at de ønsket mer innleie, og at dette skulle være bra for Elverum kommune. De borgerlige forsøker desperat å gjøre dette om til et økonomisk spørsmål. Innleie er mye mer enn det.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at skal være fast ansatt. Dette er blitt sett på som så viktig at det har blitt nedfelt i lovs form. Når en arbeidsgiver går til det skritt å leie inn, er det ønske om å unngå dette ansvaret. Det blir en easy fix på et problem som arbeidsgiver ikke klarer å løse.

På den måten skyves ansvaret over på den enkelte arbeidstaker. Hun må ta alle ulempene med å være innleid. Ulempene vil være usikker fremtid, hun vil få vanskeligheter med å planlegge sin økonomiske fremtid. I mange tilfeller vil hun også få lavere tjeneste pensjon.

Ute på avdelingene vil de fast ansatte kunne komme i en tilstand der de driver med kontinuerlig opplæring av de innleide. Vi kan også kanskje tenke oss at siden de er uerfarne, at det tas inn flere enn grunn bemanningen tilsier at det skal være.

Like ille er det for de som bor på institusjonen. Når de opplever at det kommer nye mennesker som skal hjelpe til med stellet skaper det uro. Hvem ville vel like at man hele tiden måtte være avhengig av fremmende mennesker i en slik sårbar situasjon.

Vi som har jobbet en stund har vært heldige og dyktige. I Norge har vi til ganske nylig hatt et godt og trygt arbeidsliv. Dette er under press, det blir mer vanlig å benytte seg av innleie. Ønsker vi som foreldre generasjon å ødelegge dette og tilby våre barn et arbeidsliv som skaper midlertidig arbeidskontrakter, vanskelig å etablere seg da det blir meget vanskelig å få lån. Tidligere ble dette kalt for løsarbeidersamfunnet. Et samfunn der vanlige arbeidere blir kasteballer, for at en mulig arbeidsgiver ikke ønsker å ta sitt lovpålagte ansvar.

Er dette et arbeidsmarked som vi vil gi et våre barn? Skal man benytte seg av innleie er i offentlig sektor et politisk spørsmål. Grunnbemanningen på f eks sykehjem avgjøres politisk når budsjettet vedtas. Rådmannens jobb er på mange måter å iverksette politiske vedtak. Ingen i Arbeiderpartiet har noen gang kritisert rådmannen, derimot vil vi kritisere det borgerlige flertallet!

Stein-Erik Nyberg og Pål Sundt Finstad og Tor Kristian Godlien, Elverum Ap

Innleie i Elverum