Legg akuttsykehuset til Elverum

Elverum Arbeiderparti jobber på for sykehuset i Elverum. Vår kommunestyrerepresentant og leder i Helse og omsorgskomiteen, Bente Irene Aaland skriver treffende i leserbrevspalten!

Bente Aaland fra Arbeiderpartiets kommunestyregruppa setter trykk på viktigheten av Elverum Sykehus!

Det er mange gode grunner til å beholde og utvikle sykehuset i Elverum til et allsidig, sterkt og bærekraftig akuttsykehus. I tillegg til pasientbehandling er utdanning av sykepleiere en svært god og viktig grunn.

Vi opplever en nasjonal og internasjonal mangel på sykepleiere. Dette er en økende utfordring som må møtes med ulike strategier. Det kan være heltidsstillinger og arbeidsbetingelser som gjør at den enkelte ønsker å bli i yrket og kan klare å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder.

Men det er også særdeles viktig at vi klarer å opprettholde utdanningskapasiteten, eller i beste fall øke den. Årsaken til at det ikke kan utdannes flere enn i dag er mangel på praksisplasser. Sykehusene er viktige praksisplasser for utdanning av sykepleiere og spesialsykepleiere, og andre elever og lærlinger.

Det er to utdanninger for sykepleiere i Innlandet, NTNU på Gjøvik og Høgskolen i Innlandet i Elverum. I tillegg til desentralisert på Tynset og Kongsvinger. Nærheten mellom sykehus og utdanningssteder gjør at praksis er lett tilgjengelige for studenter og lærere og man kan nytte dem maksimalt.

Dette er selvfølgelig viktig for de som går på NTNU også, men det er fortsatt muligheter for at de kan utdannes på Gjøvik, hvis det elektive sykehuset legges dit, og det er bare 18 km mellom Gjøvik og Mjøsbrua.

Elverum Arbeiderparti mener Elverum sykehus må bestå i framtidas sykehusløsning for Innlandet!

Vi trenger hver eneste praksisplass og hver eneste nyutdannede sykepleier. Disse skal bidra til å opprettholde et forsvarlig helsetilbud til befolkningen nå og i framtida, i kommuner og sykehus. I tider med mangel på arbeidskraft og flere brukere av helsetjenester er disse gull verdt.
Derfor er dette en av mange viktige grunner til å beholde og utvikle sykehuset i Elverum.

Med vennlig hilsen

Bente I. Aaland,
Kommunestyrerepresentant,
Elverum Arbeiderparti

Legg akuttsykehuset til Elverum