Trærne er ikke bare skog! De er framtida!

Varaordførerkandidat Magnus Stenseth, mener det er på høy tid å tilrettelegge for at skogen skal bli den nye olja.

Hva ser du på dette bildet?

De aller fleste ville nok svare skog, og det er det neppe så mange som er uenig i. Jeg på min side ville gått hakket lenger. Det jeg ser her er Gull! Fornybart Gull!

Som innbygger i Elverum og i Innlandet har jeg alt detta gullet rett utafor stuedøra! Skogen er vår gylne mulighet til å møte framtida på en bærekraftig måte. Skogen er den nye olja, den siste dråpa av den fossile olja i Nordsjøen kommer fortere enn mange av oss oppe på Oljeberget vil ta inn over oss.

I Norge har vi vært heldige, i 50 år har vi fylt opp reservene og levd godt av ikke fornybar energi, pumpa opp langs kysten. Nå må vi tenke smart og ta ibruk disse ressursene til å skape nye eventyr.

Når Oljeeventyret i Nordsjøen begynte ga vi oljenæringa gode betingelser, samtidig som vi sikret oss eierskap til betydelige deler av inntektene, vi solgte det ikke ut til utenlandske hender, selv om krefter på Stortinget ville selge å sitte igjen med kortsiktige midler.

Nå har vi en betydelig mulighet til å gi skognæringa og framtidas fornybare ressurser her i Innlandet mye av det samme utgangspunktet. Næringa sier de trenger risikoavlastning for å skape nye arbeidsplasser av skogen, for å tørre og satse, for å evne å og ta de grepene som skal løfte Norge fra en kortsiktig «oljealder» langs kysten til en ny «Skogtid» i Innlandet. Tuftet på grunnsteiner som vi har byggett opp over tid! I Innlandet og i Elverum har vi kunnskapen, vi har viljen og vi har en fornybar ressurs som vil vare inn i evigheten om vi forvalter den riktig.

I Elverum tar vi ut enorme mengder skog hvert år, for de fleste av oss synes det knapt. Det er nettopp fordi vi har dedikerte selskaper som blant annet Glommen Skog som vet hvordan slike ressurser skal forvaltes.

Det gjør det mulig å ta ut enda mer, det gjør det mulig å skape enda mer og det gjør at vi sitter igjen med så mye mer. Skogen er ikke bare et område fylt av trær slik mange ser den, det er også Innlandets mulighet til å vise at framtida er fornybar. Alt vi lager av olja i dag kan vi få til av skogen. Da må vi satse lokalt og nasjonalt.

Om vi i Elverum kan produsere flybensin basert på skog, bør vi såklart gripe den muligheten til det beste for hele landet. Ressursene ligger her, kunnskapen ligger her og framtida ligger her!

Skogsforvaltning er ikke noe nytt i Innlandet, hogst og bruk av tre har vi bedrevet i århundrer her. Jeg er sikker på at sammen med alle de gode kreftene som vil skape mer av skogen, klarer vi fortsatt å bevare den gode balansen mellom skogbruk, jordbruk, jakt, fiske og turisme.

Vi er avhengige av å satse, og det må vi gjøre før den siste dråpa med fosil olje pipler ut av krana langs norskekysten, for da har vi latt fortida ta over for framtida.

La oss slutte og kjøre skogen vår til Sverige med toget! Nå må vi gi skognæringa risikoavlastning og vi må legge tilrette for å utnytte framtidas ressurs lokalt der framtidas fornybare gull spirer!

Magnus Stenseth
Varaordførerkandidat for Elverum Arbeiderparti

Trærne er ikke bare skog! De er framtida!