«Vil du ha det som Margit?»

Margit på 83 år bor alene og er avhengig av tjenester fra kommunen for at hun skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Hun opplever at det til tider kan komme ti forskjellige ansatte til henne i løpet av en uke. De skal hjelpe henne med stell morgen og kveld. Fordi hun må forholde seg til så mange ansatte blir hun utrygg og usikker. Hun kjenner dem ikke så godt og føler at hun ikke kan stole på at hjelpen hun skal ha blir gjennomført slik hun er vant til. Hun må ofte gjenta hva hun trenger hjelp med og hvordan dette skal gjøres.

De mange ulike ansatte, om de er faste i deltidsstillinger eller innleide fra vikarbyråer, medfører at det oppstår lite kontinuitet og forutsigbarhet for Margit i hennes situasjon.

Vil du ha det slik?

Vi i Elverum Arbeiderparti vil ikke at våre innbyggere som mottar tjenester skal ha det slik!

For at Margit og du skal slippe å føle på utrygghet og uforutsigbarhet, må vi ha ansatte i hele og faste stillinger. For at vi i Elverum kommune skal kunne få bukt med deltidsproblematikken må vi, som vår ordførerkandidat Lillian Skjærvik gikk ut med, slutte å kjøpe tjenester fra vikarbyråer ved sykefravær, men i stedet fylle opp ubesatte stillinger med egne ansatte.

For å få dekket opp ved sykefravær, kan løsningen være som Lillian Skjærvik og Bjørn Jarle Røberg-Larsen foreslår i tidligere innlegg. Det kan for eksempel være å ha en vikarpool med ansatte som er kjent med at de kan jobbe på ulike arbeidsplasser der vikarbehovet oppstår.

Elverum bruker desidert mest av alle kommunene i Hedmark på vikarbyå, viser statistikken fra Norsk Sykepleierforbund. Det er en utvikling Elverum AP vil snu!

Faste heltidsansatte er grunnmuren i arbeidslivet og hele og faste stillinger må være hovedregelen. Dette sikrer den enkelte ansatte og tjenestemottaker trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Slik trygghet fører til at den enkelte arbeidsplass får mer igjen i form av motiverte, kompetente og omstillingsdyktige arbeidstakere som skaper større verdier og tjenester med høy kvalitet. I tillegg vil kommunen få tilfredse tjenestemottakere slik som Margit, som vil føle seg sett og ivaretatt av kjente ansatte de har et tillitsforhold til. 

Uønsket deltid, midlertidige ansettelser og bruk av vikarbyrå er noen av de største truslene mot et organisert, anstendig og trygt arbeidsliv.

Elverum Arbeiderparti vil fortsette jobben med heltidskultur, slik at ansatte i Elverum kommune kan få tilbud om hele og faste stillinger.

Jeanette Evensen, Listekandidat for Elverum Arbeiderparti

«Vil du ha det som Margit?»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *