Framtidas Elverum Blog

Elverum Ap foreslår lavere arbeidsgiveravgift

– Utviklingen i Elverum har gått i feil retning over mange år. Det er på tide med kraftige virkemidler for å skape ny vekst og utvikling, sier Elverum Arbeiderpartis ordførerkandidat Lillian Skjærvik. Partiet tar nå til orde for lavere arbeidsgiveravgift i Elverum. – Absolutt interessant, sier stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap). Skjærvik mener at Elverum bør likestilles med nabokommunene og med Kongsvinger. Sammen med varaordførerkandidat Magnus Stenseth møtte hun stortingsrepresentant Terje Aasland på nylig etablerte Elverum Sveiseverksted AS for å snakke om de lokale utfordringene på arbeidsmarkedet. – Må bli mer offensive – Vi må ha tiltak som virker. Kommunen må...

Arbeiderpartiet gir økt velferd i kommunene!

Nylig la Arbeiderpartiet fram sitt forslag til statsbudsjett, ett budsjett som ville gitt rom for mer velferd i Elveurm og i landet mener Magnus Stenseth, Jeanette Evensen, Bente Irene Aaland i Elverum AP.      

Mer og bedre utvikling i Elverum

«Et nesten enstemmig kommunestyret har nylig vedtatt en byplan for Elverum. Målet er mer og bedre utvikling av hjemstedet vårt. Som lokalpolitiker er jeg opptatt av hvordan vi kan ivareta og utvikle kommunens ansvar for gode barnehager, skoler og en omsorg og velferd som når fram til alle som trenger det. Skal vi få til det, må vi gjenskape innbyggerveksten og styrke en næringsutvikling som spiller på lag med nye klimamål, fordi summen av dette er selve «motoren» vår.» Ingvar Midthun, gruppeleder i Elverum Arbeiderparti

Liv i Leiret – forslag fra Elverum Arbeiderparti til Formannskapets møte fredag 16.februar:

Elverum er i forandring, blant annet gjennom boligbygging og utvikling av nye handelsområder utenfor sentrumsområdet. Framtidas Elverum skal utvikles som et godt hjemsted, en viktig handelsby og med arbeid og velferd for alle. Under slagordet «Liv i Leiret» er tida inne for å satse enda mer og enda bedre på byutviklinga vår. Vi har ingen tid å miste! Skal vi lykkes, må politikken, næringslivet, kulturen, idretten og frivilligheten jobbe sammen. Er det noe åpne møter, workshoper og handelsanalyser har fortalt oss det siste året, så er det at kommunal ledelse, styring og strategi må være en viktig del av oppdraget...