Author: admin

Arbeiderpartiet påtar seg gjerne ansvaret!

Arbeiderpartiet påtar seg gjerne ansvaret!
Foto: Fotograf Lars Bryhn

Gang på gang det siste halvåret, har jeg registrert at både Høyres ordførerkandidat Yngve Sætre og Senterpartiets ordførerkandidat Arnfinn Uthus konsekvent skylder på Elverum Arbeiderparti.

Når jeg ble med i kommunestyret i 2011, hadde høyresida allerede i noen år i realiteten hatt flertallsstyre i Elverum kommune. De siste åtte årene har Høyre, Senterpartiet, Team Elverum, Venstre og Frp hatt flertall gjennom valgteknisk samarbeid.

De første årene gikk det nesten sport i å skylde på Arbeiderpartiet for alt som ikke var på stell. Noe helt sikkert med rette, mens andre ting var lettvinte unnskyldninger. Det er en kjensgjerning at det ikke er enkelt å ta over etter noen som har styrt kommunen i en annen retning enn det man selv ønsker. Og det blir krevende kommende 4-årsperiode uansett hvem som tar over etter valget.

Etter åtte år med borgerlig styre i Elverum, virker det som det fortsatt er Arbeiderpartiets skyld når det rettes kritisk søkelys mot noe. Dersom noe blir applaudert, er det om å gjøre å være førstemann ut for å ta æren.

Yngve Sætre er mandag 5. august ute i Østlendingen og kritiserer i kjente toner Elverum Arbeiderparti og Jonas Gahr Støre for å mene at det er en viss sammenheng mellom ventilasjonstiltak i kommunale bygg og kommuneøkonomien. Da synes jeg det er på sin plass å informere Høyres ordførerkandidat om hvordan kommunepolitikk fungerer i praksis.

Lånegjelda til Elverum har skutt i været etter at Høyre, SP, FRP, Team Elverum og Venstre tok over styringa. Samtidig er sparekontoen tom og bortimot alle forebyggende kan-tilbud er fjerna. Når pengebruken øker, burde man også tatt inntektsgrep, mener Elverum Ap.

Elverum Arbeiderparti må dessverre forholde seg til posisjonens vedtatte budsjetter. Da Høyre for eksempel det ene året ønsker å kutte inntektene og øke utgiftene, og får flertall for dette, vil det ikke hjelpe kommuneøkonomien to år senere at Arbeiderpartiet stemte for det motsatte ved samme budsjettbehandlingen. De pengene er tapt!

De pengene Arbeiderpartiet har ønsket å spare de siste åtte årene, ligger ikke i en reservepott et sted. Det er de borgerliges budsjetter som er blitt vedtatt i Elverum. Så når Arbeiderpartiet mener at situasjonen på blant annet Jotuntoppen burde vært annerledes enn den er i dag, så handler også det om en kritikk av to hele kommunestyreperioder, hvor vi ville styrt i en annen retning. Det kunne vært en retning som ville gitt et større rom for å vurdere blant annet kjølemuligheter på Jotuntoppen. Men det er altså Høyre, Senterpartiet og de andre borgerlige partiene som har styrt i Elverum de to siste periodene og det er det snart på tide å ta ansvar for.

Jeg har forståelse for at Sætre ønsker å gjøre Arbeiderpartiet ansvarlig for viktige politiske valg. Og jeg kan i den forbindelse glede Sætre med at vi er klare for å ta det ansvaret, om velgerne ønsker det ved valget den 9. september!

Magnus Stenseth, varaordførerkandidat Elverum Arbeiderparti

9. september bør du ta et viktig valg.

9. september bør du ta et viktig valg.

Hei, til høsten er det lokalvalg.
Noen av det fineste med Norge er lokaldemokratiet.
Ved å stemme styrker du fellesskapet.
Med din stemme blir du med å bygge et lokalsamfunn, og avgjør saker med betydning for deg.


Derfor er høstens valg viktig.
Sitter du hjemme, lar du andre bestemme over din framtid.


Derfor velger jeg å stå på lista til Elverum Arbeiderparti i årets valg
STEM FOR FELLESSKAP!

Tor Kristian Godlien, Liste kandidat for Elverum Arbeiderparti

Selektiv hukommelse, Uthus?

Selektiv hukommelse, Uthus?

Arbeiderpartiet har foreslått kutt i vikarbyråbruken i Elverum gjentatte ganger. Hver gang har Senterpartiet stemt mot. Det er merkelig at Arnfinn Uthus i Østlendingen 24. juli ikke husker dette. Han har jo selv stemt mot oss hver gang. Er det et utslag av selektiv hukommelse, eller hva kommer det av at han slett ikke husker noe av dette?

Jeg husker det godt, så la meg å minne om hva som har skjedd:

Jeg starter i 2008 – da Arbeiderpartiet fortsatt hadde ordføreren i Elverum. Kommunen hadde brukt vikarbyråer og bemanningsselskap for 2,5 millioner kroner det året. Da tallet ble kjent i 2009, tok vi saken opp i kommunestyret og ba om å få vite hvor mye bruken hadde vært så langt i 2009. Vi fikk da vite at det var brukt enda mer i 2009, og fremmet forslag om å stanse bruken av vikarbyråer. I stedet ville vi bygge opp en egen vikarpool der kommunens egne ansatte kunne inngå – og dermed få utvidet stillingsbrøk. Forslaget ble støttet av SV, men stemt ned av samtlige andre partier – også av Senterpartiet som vi på den tiden samarbeidet med. Varaordfører var Arnfinn Uthus den gangen også.

I mars 2011 kom nye tall på bordet, som viste at bruken av private bemanningsselskap og vikarbyråer i Elverum hadde økt ytterligere i 2010. Nok en gang tok Arbeiderpartiet opp saken. Partileder Jørn Øversveen sa det slik: «Elverum Arbeiderparti har gjentatte ganger forsøkt å avskaffe dette, men har hittil ikke lykkes. Vårt alternativ til private byråer i omsorgssektoren er at kommunen selv løser oppgavene – med egne ansatte. Vikarbehovet kan fint dekkes gjennom en kommunal vikarpool, slik det gjøres andre steder i landet. Da har kommunen full kontroll med arbeidsforhold, lønn, overtidsbetaling og pensjonsbetingelser.»

I mai 2011 foreslo Ap følgende: «PRO-avdelingen styrkes med 1 million kroner for å iverksette tiltak der nåværende ansatte får økt sin stillingsandel fra 1. september 2011. Summen utgjør ca 20 månedsverk, eller fem årsverk for tredje tertial. Satsingen skal gi økt grunnbemanning og redusere behovet for vikarer og private bemanningsbyråer. Rådmann legger fram en plan for gjennomføring for formannskapet. Redusert vikarbruk kan gi ytterligere økt grunnbemanning.» SV støttet forslaget.

Men flertallet stemte mot. Ja, de argumenterte for at det var BRA om vikarbyråer og bemanningsselskaper kunne brukes MER, og erstatte faste ansatte. Dette skulle ifølge dem bli billigere. Hvordan kan det ha seg at Arnfinn Uthus ikke husker dette? På den tiden stemte han og Senterpartiet i hovedsak sammen med Ap og SV, men ikke når det gjaldt disse byråene – der gikk Sp hånd i hånd med høyrepartiene.

Så kom valgkampen 2011. Partiene på høyresiden argumenterte sterkt for å få private byråer inn og faste ansatte ut. Ap og SV argumenterte motsatt. Valget endte med seier for de blå, og Erik Hanstad ble ordfører med Arnfinn Uthus som varaordfører. Og det første året de styrte sammen, 2012, ble det en eksplosiv økning i kostnadene til vikarbyråer og bemanningsselskaper – nok en gang til nytteløse protester fra Ap og SV.

I 2014 gikk Senterpartiet på ny sammen med Høyre, Frp og resten av de blå i å utrede om ALLE kommunens ansatte på Jotunhaugen og Lyngholtet sykehjem skulle erstattes av private bemanningsselskaper. Nok en gang argumenterte Ap og SV mot, og ville i stedet styrke den kommunale bemanningen med utvidet stillingsbrøk og egen vikarpool. Til ingen nytte – utredningen ble igangsatt, og skapte stor usikkerhet for både ansatte, pasienter og pårørende. Sykefraværet i sektoren skjøt i været. Husker ikke Arnfinn Uthus dette…?

Våren 2015 stemte Senterpartiet sammen med Ap og SV og fikk skrinlagt privatiseringen av drifta ved de to sykehjemmene. Men allerede i mai var de trygt plassert hos Høyre og Frp igjen. Da kommunestyret behandlet rådmannens kuttpakke for å rette opp i voldsomt overforbruk det foregående året, var reduserte kostnader til vikarer et av de store hovedgrepene fra Ap og SV. Men høyrepartiene – som hadde flertall sammen med Senterpartiet – var ikke interessert i å høre. I stedet ble vi angrepet for å være useriøse og å ha «farlige forslag» når vi foreslo å redusere disse kostnadene. Behandlingen endte med at Høyre trakk sitt eget forslag og i stedet støttet Senterpartiets forslag. «Det viktigste er å stanse Arbeiderpartiet» var argumentasjonen fra Høyres gruppeleder Yngve Sætre. At Arnfinn Uthus ikke husker dette er utrolig.

Så ble dette et tema igjen i valgkampen 2015. Nok en gang tapte de partiene som ville redusere bruken av vikarbyråer – mens Senterpartiet, Høyre og de andre tilhengerne av økt bruk av bemanningsbyråer vant valget. Akkurat dette husker antagelig Arnfinn Uthus, det er jo på grunn av dette han er varaordfører nå.

Nå er det snart valg igjen. Og da løfter vi saken på nytt. Vår ordførerkandidat Lillian Skjærvik foreslo i kommunestyret i juni i år at kutt av vikarbyråkostnader skulle være en del av veien ut av Elverums økonomiske krise. Men nok en gang stemte Arnfinn Uthus og resten av de borgerlige mot oss. Kun SV og MDG støttet oss. Arbeiderpartiet har i mer enn 10 år kjempet mot at millioner av kroner skal øses ut til private vikarbyråer og bemanningsselskap. Vi vil i stedet øke stillingsbrøken for ansatte i kommunen som jobber ufrivillig deltid. Vikarbehovene kan løses slik det løses i andre kommuner – gjennom egne vikarpooler. Det gir bedre arbeidshverdag for de ansatte, mer forutsigbarhet for pasienter og pårørende, lavere kostnader for kommunen og mer trygghet og tilfredshet for alle.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Kommunestyrerepresentant, Elverum Arbeiderparti

Valgflesk fra varaordfører Arnfinn Uthus

Valgflesk fra varaordfører Arnfinn Uthus

I Østlendingen 13.juli går varaordfører Arnfinn Uthus ut og foreslår reduksjon i godtgjøringen til ordfører, noe som også vil medføre reduksjon til varaordfører, formannskaps medlemmer og komitéledere. Det grenser til det komiske at det er nettopp varaordføreren som foreslår dette på vegne av posisjonen. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016, i kommunestyremøtet 17.12.2015, advarte undertegnede mot å øke varaordfører sin godtgjørelse og arbeidstid. Noe som ville medføre en årlig ekstra kostnad på ca. Kr. 300.000.-


Jeg foreslo å fordele oppgavene på de øvrige formannskapsmedlemmene og kommunestyrerepresentantene som en dugnad uten ekstra kostnader. Den økonomiske situasjonen den gang var ikke spesielt mye bedre enn dagens. Men posisjonen, det vil si Høyre, Senterpartiet, Frp, Venstre og Team Elverum vedtok ekstrakostnaden som i løpet av fire år har kostet kommunen minst én million kroner. Fire år senere prøver varaordføreren å gi inntrykk av at han tar ansvar!

Valgflesk.

Bussflesk og tomme løfter

Bussflesk og tomme løfter

I et innlegg i Østlendingen spør fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen om Yngve Sætres utspill om satsing på bybusser er valgflesk. Sætre er overrasket over fylkesrådens spørsmål. Det er ikke jeg – for i de 8 årene som Høyre har sittet i førersete i Elverum har det ikke kommet innspill vedrørende styrking av bybusstilbudet så vidt jeg kan se. Heller ikke er det noen spor av at fylkestingsrepresentanten Sætre har løftet saken i fylkestinget. Så spørsmålet er – hvordan skal Høyre jobbe for et bedre bybusstilbud i Elverum?

Vi er alle enige om at jo flere som tar bussen jo bedre er det både for trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø. Den sterke økningen i passasjertall som har vært i Hedmark er derfor svært gledelig, og det kan vi sikkert også være enige om alle sammen.

Hedmark Trafikk har gjort en fantastisk jobb ut fra de rammer som er gitt av fylkestinget.

Mitt poeng er troverdigheten i Sætres utspill. At Høyre har programfestet et bedre bybusstilbud og at han mener det bør være mulig å få bybusstilbudet til å gå i økonomisk balanse er interessant.Faktum er at gode kollektivløsninger koster penger. Ikke en gang i Oslo er busstilbudet et plussregnskap og kan basere seg på markedskrefter alene. Der koster hver bussreise det offentlige ca 10,- kroner. Det er som den økonomiske styringen de viser i Elverum. Urealistisk.

Elverum arbeiderparti har spilt inn og vil jobbe for å se om det er mulig å legge en busstrase over fra Hanstad til Mastemoen. Vi kommer også til å jobbe for økte rammer for bybusstilbudet i det nye Innlandet fylkesting. Innlandet arbeiderparti har grønne løsninger på dagsorden, og ønsker å satse på økt bruk av kollektivtransport. Det er bedre med et best mulig busstilbud på veien enn luftige bybussløfter i det blå

Magnus Stenseth, varaordførerkandidat Elverum Ap, Elverum